ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА

   - Прочитане и изчистване кодовете на грешки в електронния блок (ECU) за управление на системата     
   - Диагностика на запалителната уредба     
   - Ултразвуково почистване     
   - определяне и регулиране на CO в отработените газове     
   - Измерване налягането в горивната система, турбокомпресора, охладителна уредба, смукателен колектор и изпускателен трак
   - Анулиране и задаване на пробега за смяна на масло и техническо обслужване